O nama Katalog Tehničke karakteristike Kontakt
 
Tehničke karakteristike
casa
 
   
   
         
Tehničke karakteristike
  1. Gips karton ploča
9.5 mm
 
  2. Iverica
10 mm
 
  3. PVC folija
0.15 mm
 
  4. Mineralna vuna
80 mm
 
  5. Iverica
10 mm
 
  6. Izoterm obloga
40 mm
 
       
Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike
  1. Gips karton ploča
9.5 mm
 
  2. Iverica
10 mm
 
  3. PVC folija
0.15 mm
 
  4. Mineralna vuna
80 mm
 
  5. Iverica
10 mm
 
  6. Ter papir
1 mm
 
  7. Letva + profil daska
20 + 20 mm
 
Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike
  1. Gips karton ploča
9.5 mm
 
  2. Iverica
10 mm
 
  4. Mineralna vuna
30 mm
 
  4. Vazdušni prostor
50 mm
 
  5. Iverica
10 mm
 
  6. Gips karton ploča
9.5 mm
 
       
Tehničke karakteristike

 

       
 
 

TEHNIČKI OPIS

U MONTAŽNE OBJEKTE ugraduju se zidni elementi prema crtežu sa postavljenim gibljivim crevima za razvod struje; krovna konstrukcija od rešetkastih krovnih nosača koji se daščaju, pokrivaju ter-papirom i letvaju, a kao krovni pokrivač postavlja se crep.

Strehe se opšivaju lamperijom, venci rendisanom daskom. Zidovi se sa unutrašnje strane oblažu gips-karton pločama sa obradom spojeva; sa spoljašnje strane postavlja se „Izoterm“ fasada (4 cm tvrdopresovanog samogasivog stiropora sa lepkom i mrežicom), a završni premaz je bela zaribana fasada. Kupatila i kuhinjski deo oblaže se vodootpornom gips-pločom. U zidove se prema zahtevu prostorija ugraduje stolarija (spoljna i unutrašnja). Na terase se postavljaju stubovi i ograde. Sva drvenarija se premazuje jednim premazom bezbojnog sadolina.

 
 
© Copyright 2008 Špik casa. Design by Grupa.