O nama Katalog Tehničke karakteristike Kontakt
     
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 66
 
Dimenzije osnove 7.48 x 9.68 m
Površina osnove 70.56 m
 
Casa 66 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 68
 
Dimenzije osnove 10.94 x 6.88 m
Površina osnove 75.19 m
 
Casa 68 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 77
 
Dimenzije osnove 9.88 x 8.68 m
Površina osnove 82.41 m
 
Casa 77 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 81
 
Dimenzije osnove 11.08 x 8.68 m
Površina osnove 90.61 m
 
Casa 81 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 86
 
Dimenzije osnove 15.14 x 9.74 m
Površina osnove 96.65 m
 
Casa 86 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 90
 
Dimenzije osnove 13.34 x 9.74 m
Površina osnove 101.72 m
 
Casa 90 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 101
 
Dimenzije osnove 12.28 x 9.74 m
Površina osnove 110.22 m
 
Casa 101 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 105
 
Dimenzije osnove 10.94 x 6.88 m
Površina osnove 121.30 m
 
Casa 105 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 110
 
Dimenzije osnove 15.14 x 9.74 m
Površina osnove 125.89 m
 
Casa 110 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 66
 
Dimenzije osnove 15.74 x 9.74 m
Površina osnove 117.11 m
 
Casa 66 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 127
 
Dimenzije osnove 15.74 x 10.94 m
Površina osnove 127.74 m
 
Casa 127 osnova
 
Stambena zgrada
casa135
 
Casa 135
 
Dimenzije osnove 14.68 x 10.94 m
Površina osnove 135.87 m
 
Casa 135 osnova
 
© Copyright 2008 Špik casa. Design by Grupa.